לאחרונה זכיתי לצפות בשני סרטים שיוצריהם מוכיחים שהלכה, אמונה יהודית וקולנוע יכולים ללכת ביחד.